Turizm

Hizmet Operasyonlarının Etkin Yönetimi
Sektöre yinelik Logo Çözümleri ile hizmet operasyonlarının analizi ve yönetimi gerçekleştirilir ve müşterilere verilen hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Operasyon/işlem bazında maliyetler ile karlılıklar belirlenebilir ve detaylı olarak takip edilebilir.
 
Varlık Yönetimi
Proje bazında varlıkların takibi, aktivasyonu, bakımı ve maliyet yönetimi zengin varlık yönetimi özellikleri ile gerçekleştirilir.
 
İnsan Kaynağının Etkin Yönetimi
İnsan Kaynakları modülleri ile çalışanların yetkinlikleri yönetilir ve geliştirilir. Performans kriterleri belirlenebilir ve yönetilebilir, gerekli eğitimler ile kariyer olanakları oluşturulabilir ve bordroları basılabilir.
 
Satış Maliyetlerinin Optimize Edilmesi
Hizmetler için gerekli malzeme ve masraf kalemlerinin belirlenmesi ile ilgili satış işlemleri ile ilişkilendirme yapılır.
 
Satış Yönetimi
Ürün, hizmet, hizmet grupları satış tutar/miktar, satıştan iadeler ve maliyet bazında analiz edilir. Analiz sonuçlarına göre hedef oluşturmak ve strateji belirlemek mümkündür. Logo uygulamaları müşteri siparişlerinin karşılanmasını finans ve dağıtım yönetimi modülleri ile entegre eder.


Bilgi almak için tıklayınız