Telekom Bilişim

Hizmet Operasyonlarının Etkin Yönetimi
Sektöre yinelik Logo Çözümleri ile hizmet operasyonlarının analizi ve yönetimi gerçekleştirilir; müşterilere verilen hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Operasyon/işlem bazında maliyetler ile karlılıklar belirlenebilir ve detaylı olarak takip edilebilir.
 
Varlık Yönetimi
Proje bazında varlıkların takibi, aktivasyonu, bakımı ve maliyet yönetimi zengin varlık yönetimi özellikleri ile gerçekleştirilir.
 
İnsan Kaynağının Etkin Yönetimi
İnsan Kaynakları modülleri ile çalışanların yetkinlikleri yönetilir ve geliştirilir. Performans kriterleri belirlenebilir ve yönetilebilir, gerekli eğitimler ile kariyer olanakları oluşturulabilir ve bordroları basılabilir.
 
Satış Maliyetlerinin Optimize Edilmesi
Hizmetler için gerekli malzeme ve masraf kalemlerinin belirlenmesi ile ilgili satış işlemleri ile ilişkilendirme yapılır.
 
Proje Yönetimi
Yatırım işlemlerinin analizi ve yönetimi yapılır, gerçekleşen maliyetler ve yapılan satışlar proje bazında takip edilir.
 
Uluslararası Raporlama
Logo Çözümleri uluslararası raporlama ihtiyaçlarına (IFRS ve FASB52) karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır. Uluslararası mali tablo raporlamaları gerçekleştirilir.


Bilgi almak için tıklayınız