Ambalaj

Sektöre Özel Üretim Yönetimi
Ambalaj sektörüne yönelik üretim reçeteleri tanımlanabilir. Sistemde üretim detayları kolaylıkla tanımlanabilir. Tanımlama sırasında yarı mamüller ve çoklu iş istasyonları bir operasyon dizisi oluşturulabilir, çok seviyeli Malzeme İhtiyaç Listesi oluşturulabilir ve Malzeme Ana Üretim Çizelgelemesi (MPS), MRPI-II ve Siparişe yönelik kapasite planlaması (CTP) gibi araçlar ile planlama yapılabilir.
 
Tedarik Zinciri Yönetimi
Üretim, planlama, satınalma ve dağıtım departmanlarının tedarik zinciri süreçleri sistemde tanımlanabilir ve yönetilir.
 
Malzeme Yönetimi Optimizasyonu
Hammaddeler, yarı mamüller ve ürün katalogları sistemde malzeme sınıf ve hiyerarşileri kullanılarak tanımlanabilir.
 
Satış Yönetimi
Logo Çözümleri müşteri siparişlerinin karşılanması için satınalma, planlama, finans ve ambar yönetimi ile entegre sağlam bir altyapı kurmaktadır. Müşteriler sağladıkları ciro, satış iadeleri ve karlılık gibi rasyolar ile analiz edilebilir.
 
Optimize Edilen Maliyetler
Operasyonel kararların sonuçları üst yönetim tarafından değerlendirilebilir. Her üretim emri en alt seviyeye kadar malzeme, iş istasyonu, personel ve dolaylı maliyetlerin dağılımı detayında analiz edilebilir.


Bilgi almak için tıklayınız