Connect FDA

Veri Gönderimini Kolaylığı.
İstediğiniz anda; transfer edilecek kayıtlar ve fişler, cari hesap kartları, malzeme sınıfı kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişlerinizi Logo ürünlerine aktarabilme imkanı sunar.
 
Hızlı Veri Aktarımı
Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini, grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini gerçekleştirebilirsiniz. FDA ile veri alışverişi tanımladığınız klasör üzerinden yapılır.
 
Çapraz Fiş ve Belge Gönderimleri
Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini (fatura, irsaliye...) gerçekleştirmenize olanak sağlar.
 
Aktarılabilir Kayıtlar
İstediğiniz anda; transfer edilecek kayıtlar ve fişler, cari hesap kartları, malzeme sınıfı kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişlerinizi Logo ürünlerine aktara bilme imkanı sunar.
 
 
Detaylar için http://www.elogo.com.tr/connect-fda/ adresiniz ziyaret edebilirsiniz.


Bilgi almak için tıklayınız